Menu:

Rwyf wrth fy modd i chi - YouTube


NUS Scotland NUS Wales NUS-USI   NUS.ORG.UK   News Blogs Trading Support Resources Jobs Contact Us

Rwyf wrth fy modd â blog da, er nad ydw i erioed wedi 'sgrifennu un Rwyf wedi bwriadu gwneud hyn ers i mi ddechrau yn UCM, ond 'doeddwn i ddim yn meddwl fod gen i unrhyw beth digon diddorol neu ddadleuol i warantu cyflwyno blog amdano. Ond eto, rydw i wedi darllen rhai blogiau digon diflas yn ystod fy mywyd, felly penderfynais 'sgrifennu un ta beth, a gadael i chi ei feirniadu. Fe ddes i'r casgliad, pe bawn i'n 'sgrifennu am rywbeth sydd o ddiddordeb i mi, rhywbeth rwyf yn teimlo'n gryf yn ei gylch, yna mae'n werth blogio amdano.

Mae bod y swyddog llawn-amser ieuengaf yn UCM eleni wedi bod yn dipyn o her. Fe ddechreuais y flwyddyn yn teimlo fod mod i ychydig allan o fy nyfnder, ond wrth i'w misoedd fynd heibio, rwyf yn teimlo'n fwy a mwy balch fy mod i wedi ymgeisio am y swydd. Mae'r lefel o ymgysylltiad gan addysg bellach yng Nghymru wedi cynyddu fwy nag y gallwn i erioed fod wedi breuddwydio amdano, a 'dydy hi ond Tachwedd.

Cynhaliwyd Sgiliau AB ar 21 Hydref, a mynychodd mwy o bobl nag erioed y digwyddiad. Mynychais y digwyddiad hwn llynedd, fel un o ddim ond tua phymtheg o gynrychiolwyr. Eleni, agorais y digwyddiad gyda mwy na 60 o bobl yn bresennol. 'Doeddwn i erioed wedi disgwyl bod yn y sefyllfa honno. Yr adeg hon llynedd, roeddwn i'n dal i fod yn ansicr os gallech chi gael eich enwebu ar gyfer etholiad gan rywun arall pan oeddech chi ar wyliau. Fel y gallwch weld, rwyf yn dod o undeb democrataidd iawn. Ond yn fy mlwyddyn fel llywydd yr undeb hwnnw, newidiodd pethau. Ac yn ystod fy nghyfnod fel dirprwy lywydd UCM Cymru, mae pethau hefyd yn newid.

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd Cynhadledd Maes UCM Cymru yng Ngholeg y Cymoedd. Unwaith eto, gwelwyd nifer gwell nag erioed o gynrychiolwyr o'r sector AB. Roedd hwn yn ddiwrnod ysbrydoledig a sentimental i mi, gan mai yn y Gynhadledd Maes y dechreuais i fy nhaith i mewn i fudiad y myfyrwyr. Flwyddyn yn ôl, yng Nghynhadledd Maes 2013, cefais fy ethol i'r safle a neilltuwyd ar gyfer AB ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru. Eleni, enillwyd dau allan o'r tri safle ar BGC UCM Cymru gan fyfyrwyr addysg bellach. Cynrychiolwyr o golegau yw tri o'r saith aelod o'r bloc ar hyn o bryd. Pa mor wych yw hyn?

Mae'r awydd am ymgysylltiad gan golegau'n cynyddu'n ddyddiol. Mae'n hawdd gweld yr awydd am newid ymhlith pobl ifanc. Gyda dwy fuddugoliaeth ardderchog eleni ar ofal plant a thrafnidiaeth , mae cyfle delfrydol am fwrw ymlaen â'r ymgyrch dros sicrhau bargen dda i fyfyrwyr addysg bellach. Gyda'r Etholiad Cyffredinol ar y gorwel, ac etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn dilyn ymhen blwyddyn, nawr yw'r amser i sianelu'r brwdfrydedd a'r hyder yma a'i droi'n weithredu.

NUS Scotland NUS Wales NUS-USI   NUS.ORG.UK   News Blogs Trading Support Resources Jobs Contact Us

Rwyf wrth fy modd â blog da, er nad ydw i erioed wedi 'sgrifennu un Rwyf wedi bwriadu gwneud hyn ers i mi ddechrau yn UCM, ond 'doeddwn i ddim yn meddwl fod gen i unrhyw beth digon diddorol neu ddadleuol i warantu cyflwyno blog amdano. Ond eto, rydw i wedi darllen rhai blogiau digon diflas yn ystod fy mywyd, felly penderfynais 'sgrifennu un ta beth, a gadael i chi ei feirniadu. Fe ddes i'r casgliad, pe bawn i'n 'sgrifennu am rywbeth sydd o ddiddordeb i mi, rhywbeth rwyf yn teimlo'n gryf yn ei gylch, yna mae'n werth blogio amdano.

Mae bod y swyddog llawn-amser ieuengaf yn UCM eleni wedi bod yn dipyn o her. Fe ddechreuais y flwyddyn yn teimlo fod mod i ychydig allan o fy nyfnder, ond wrth i'w misoedd fynd heibio, rwyf yn teimlo'n fwy a mwy balch fy mod i wedi ymgeisio am y swydd. Mae'r lefel o ymgysylltiad gan addysg bellach yng Nghymru wedi cynyddu fwy nag y gallwn i erioed fod wedi breuddwydio amdano, a 'dydy hi ond Tachwedd.

Cynhaliwyd Sgiliau AB ar 21 Hydref, a mynychodd mwy o bobl nag erioed y digwyddiad. Mynychais y digwyddiad hwn llynedd, fel un o ddim ond tua phymtheg o gynrychiolwyr. Eleni, agorais y digwyddiad gyda mwy na 60 o bobl yn bresennol. 'Doeddwn i erioed wedi disgwyl bod yn y sefyllfa honno. Yr adeg hon llynedd, roeddwn i'n dal i fod yn ansicr os gallech chi gael eich enwebu ar gyfer etholiad gan rywun arall pan oeddech chi ar wyliau. Fel y gallwch weld, rwyf yn dod o undeb democrataidd iawn. Ond yn fy mlwyddyn fel llywydd yr undeb hwnnw, newidiodd pethau. Ac yn ystod fy nghyfnod fel dirprwy lywydd UCM Cymru, mae pethau hefyd yn newid.

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd Cynhadledd Maes UCM Cymru yng Ngholeg y Cymoedd. Unwaith eto, gwelwyd nifer gwell nag erioed o gynrychiolwyr o'r sector AB. Roedd hwn yn ddiwrnod ysbrydoledig a sentimental i mi, gan mai yn y Gynhadledd Maes y dechreuais i fy nhaith i mewn i fudiad y myfyrwyr. Flwyddyn yn ôl, yng Nghynhadledd Maes 2013, cefais fy ethol i'r safle a neilltuwyd ar gyfer AB ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru. Eleni, enillwyd dau allan o'r tri safle ar BGC UCM Cymru gan fyfyrwyr addysg bellach. Cynrychiolwyr o golegau yw tri o'r saith aelod o'r bloc ar hyn o bryd. Pa mor wych yw hyn?

Mae'r awydd am ymgysylltiad gan golegau'n cynyddu'n ddyddiol. Mae'n hawdd gweld yr awydd am newid ymhlith pobl ifanc. Gyda dwy fuddugoliaeth ardderchog eleni ar ofal plant a thrafnidiaeth , mae cyfle delfrydol am fwrw ymlaen â'r ymgyrch dros sicrhau bargen dda i fyfyrwyr addysg bellach. Gyda'r Etholiad Cyffredinol ar y gorwel, ac etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn dilyn ymhen blwyddyn, nawr yw'r amser i sianelu'r brwdfrydedd a'r hyder yma a'i droi'n weithredu.

আমি তোমাকে ভালবাসি – Bengali

ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក - Camboyano

ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ – Canares

मैं तुमसे प्यार करता – Hindi

ຂ້າພະເຈົ້າຮັກທ່ານ - Lao

ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു – Malayalam


51iFE95xHPL